Сајна

Сајна

АЛДА Скопје објавува јавен повик за избор на обучувач(к)и

АЛДА Скопје објавува јавен повик за избор на обучувач(к)и

Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА Скопје, Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија и Европското движење го спроведуваат проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“, финансирана од делегацијата на Европската Унија во Скопје преку ИПА програмата за финансиска поддршка на граѓанското општество и медиумите 2015.