Дежурни аптеки во Прилеп за месец февруари 2018

 

Реден број

Град/
Населено место

Назив на здравствена установа аптека-организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Забелешки

1

Прилеп

АРОНИЈА

01.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

2

Прилеп

БИЛКА ФАРМАЦИЈА

02.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

3

Прилеп

БИОЛЕК

03.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

4

Прилеп

ВЕНЕНА

04.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

5

Прилеп

ВИВА ФАРМ

05.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

6

Прилеп

ВИВА ФАРМ 2005

06.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

7

Прилеп

ВИОЛА 2007

07.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

8

Прилеп

ВИТА

08.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

9

Прилеп

ДАРОН ЛЕК

09.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

10

Прилеп

ДЕМЕТРА ФАРМ ПРИЛЕП

10.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

11

Прилеп

ЗЕГИН 1

11.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

12

Прилеп

ЕУКАЛИПТУС

12.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

13

Прилеп

ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП

13.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

14

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 4

14.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

15

Прилеп

ЗЕГИН 2

15.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

16

Прилеп

ИСКРА НАДЕЖ

16.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

17

Прилеп

КАРАКАШ

17.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

18

Прилеп

МЕЛИСА

18.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

19

Прилеп

МЕНТА ФАРМ

19.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

20

Прилеп

МИАФАРМ

20.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

21

Прилеп

ЗДРАВЈЕ МТ

21.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

22

Прилеп

ОЛИМПИЈА

22.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

23

Прилеп

ОРТОФАРМ

23.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

24

Прилеп

ПАНАЦЕА

24.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

25

Прилеп

РЕМЕДИЈА

25.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

26

Прилеп

ТЕА

26.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

27

Прилеп

МОЈА АПТЕКА ПРИЛЕП 3

27.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

28

Прилеп

ФАРМЕД

28.02.2018

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

 

 

 

 

Leave a comment