Новости (240)

Одржана презентација за промоција на ЕВС и Еразмус + во СОУ „Ристе Ристески Ричко“ во Прилеп

На ден 15.05.2018 година (вторник) во СОУ "Ристе Ристески - Ричко" во Прилеп, Младинскиот информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА - Прилеп заедно со ЕВС волонтерите од Франција и Бугарија одржаа презентација за промоција на ЕВС и Еразмус+ програмата пред учениците од трета година.

Одржани презентации во СОУ „Орде Чопела“ за промоција на ЕВС и Еразмус+ програмата

Волонтерите од младинскиот информативен и советодавен центар ИНФО Сега одржаа презентации за промоција на ЕВС програмата за волонтирање.

Одржана конференција „Препознавање на потребите на НЕЕТ групата на млади преку политиките за млади и младинско информирање“

На 17-ти април, 2018 година се одржа Конференција „Препознавање на потребите на НЕЕТ групата на млади преку политиките за млади и младинско информирање“ која ја организираа Коалиција на младински организации СЕГА, во партнерство со УМКИ од Хрватска, и АЕИ од Полска.

Денес во СЕГА се одржа обука на тема “Cyber Security”

Денес, 11 април 2018 година, со почеток во 11:00 часот во просториите на Коалиција на младински организации СЕГА во Прилеп се одржа обука на тема “Cyber Security”.

ИНФО СЕГА Прилеп одржа три креативни работилници по повод одбележување на Велигден

Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА од Прилеп заедно со своите ЕВС волонтери, а во соработка со персоналот на основните училишта „Гоце Делчев“ – Прилеп и „Пецо Даскалот” - Долнени одржаа три креативни работилници со цел одбележување на 8-ми април - Велигден.

Одржана презентација за промоција на ЕВС волонтирање во СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп

На ден 28.03.2018 година (среда) во СОУ "Ѓорче Петров" во Прилеп, Младинскиот информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА - Прилеп заедно со ЕВС волонтерите од Молдавија, Франција и Бугарија одржа презентација за промоција на ЕВС и Еразмус+ програмата пред учениците од трета и четврта година.

Одржани три презентации за промоција на ЕВС и Еразмус+ програмата во СОУ „Ѓорче Петров“

На 12.03.2018 (понеделник) и 14.03.2018 (среда) во СОУ "Ѓорче Петров" во Прилеп, Младинскиот информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА заедно со ЕВС волонтерите, одржа три презентации за Промоција на ЕВС и Еразмус+ програмата пред учениците од четврта година.

Повторно одбележан 21-ви февруари, „Меѓународниот ден на мајчиниот јазик“

По повод одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, тимот на ИНФО СЕГА Прилеп по шести пат објави конкурс заедно во соработка со СОУ „Ѓорче Петров“ од Прилеп.