Метал Инженеринг ДООЕЛ Прилеп има потреба од техничар за механика на цврсти тела

Друштво за производство трговија промет и услуги МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ-2008 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од техничар за механика на цврсти тела.

Орион Инженеринг Прилеп има потреба од оператор на CNC машина

Орион Инженеринг од Прилеп објавува оглас за вработување.

Орион Инженеринг Прилеп има потреба од машински инженер

Орион Инженеринг од Прилеп објавува оглас за вработување.

МОНИКА ДОО Прилеп има потреба од агент за продажба

МОНИКА ДОО Прилеп има потреба од девојка за работа во бутик во Прилеп - Стара чаршија.

„Електроелемент“ ДОО објавува повик за вработување на повеќе работни позиции

ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО Скопје објавува повик за вработување на повеќе работни позиции.

Микросам Ад Прилеп има потреба од електротехничар

Друштво за електроника дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-извоз Прилеп АД има потреба од работник од областа на електрониката и телекомуникациите.

Оглас за вработување на продавач во Кавадарци

Друштво за производство трговија и услуги „ДЕА ФЕШН“ ДООЕЛ Кавадарци објавува оглас за вработување продавач во Кавадарци

„Грабит“ ДООЕЛ Прилеп има потреба од специјалист за човечки ресурси

Друштво за производство трговија и услуги ГРАБИТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од специјалист за човечки ресурси.