ТАС Настан: Младински совети – локална и интернационална реалност

ТАС Настан: Младински совети – локална и интернационална реалност

Овој серминар има за цел да ја констатира реалноста на Младинските совети кои функционираат во различни земји како и да се истражи можноста за идна меѓусебна соработка.