Impact + Семинар за млади

Impact + Семинар за млади

Курс за обука 

14-15 ноември 2018 | Бирмингем, Велика Британија

 Семинарот ќе ги опреми учесниците со вештини за планирање и спроведување на активности за проценка на влијанието. Учесниците ќе научат како да го користат Impact + Exercise за да истражуваат, да го разберат, приоретизираат и да го дисеминираат влијанието на нивните активности.

Семинарот има за цел да придонесе за анализа на резултатите од проектот врз основа на докази. Тоа ќе го стори тоа преку опремување на учесниците со вештини за планирање и спроведување на активности за проценка на влијанието. На крајот на краиштата, ова ќе го подобри квалитетот на базата на докази за Еразмус +. Содржината ќе се фокусира на учење како да се користи UK Impact + Exercise: https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation