Отворен повик за обука во Блафјол, Исланд

Курс за обука
13-22 септември 2018 | Блафјол, Исланд

Курс: Колку е важен современиот маркетинг денес и во блиска иднина?

Мултигенерацискиот маркетинг е најголемиот научен и практичен предизвик и најточниот одговор на прашањето: Колку е важен современиот маркетинг денес и во блиска иднина?

Обуки за планирање и пишување на EU&US предлог проекти

Доколку сакате да научите да планирате и пишувате проекти, овие обуки се за вас.

М-НАВ АД Скопје ќе школува 7 кандидати за стекнување на дозвола за контролор на летање

Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје ќе школува 7 кандидати за стекнување на дозвола за контролор на летање, 5 за Скопје и 2 за Охрид.

Обука за Претприемачи (Стартап Обука)

На барање на огромен број студенти во Creative Hub повторно се организира обука за претприемачи.

АВРМ објавува јавен повик за обуки од областа на обезбедувањето

Сите невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на РМ кои имаат завршено најмалку средно образование и се заинтересирани да учествуваат во обука од областа на обезбедувањето, може да поднесат Пријава во надлежните Центри за вработување каде се евидентирани како невработени.

АВРМ објавува јавен повик за стекнување на вештини од областа на банкарството

Сите невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на РМ кои имаат завршено најмалку средно образование и се заинтересирани да се здобијат со знаење од областа на банкарство како и можност да се стекнат со сертификат, може да поднесат Пријава во Центарите за вработување.

Бесплатни обуки од СЕМОС ЕДУКАЦИЈА за невработени лица

Семос Едукација спроведува обуки за надградба на вештините на евидентираните невработени лица со минимиум завршено средно образование без разлика на возраста за следниве програмски пакети: