Предавање на тема: ”Пролетно чистење на организмот”

Предавање на тема ”Пролетно чистење на организмот” ќе се одржи во ДСУ за рехабилитација на деца и младинци ,,Св. Наум Охридски” во Скопје.

Работилница за аналитичари во државни институции

Finance Think организира работилница за аналитичари во државни институции.

The English Channel: сакајте уметност, учете англиски

Посетете го вебсајтот The English Channel за да учествувате во наградната игра со шанса да освоите еднонеделен курс во Велика Британија. 

Работилница со Илина Ведран

Најважната работа која треба да ја промениме е навиката да бидеме тоа што сме.

Основи на анализа на финансиски извештаи

Целта на оваа обука е запознавање и продлабочување на Вашите знаења во врска со структурата на основните финансиски извештаи (Биланс на успех, биланс на состојба, извештај за паричните текови и Извештајот за промените во главнината) и белешките кон финансиските извештаи, како и алатките и техниките на изготвување и анализа на финансиските извештаи, имајќи ја предвид нивната улога во привлекувањето на инвеститори и градењето на имиџот на компанијата.

Свесна. Своја. Радосна - Работилница за жени

Ова е работилница наменета за сите жени кои сакаат да ја истражуваат својата женска енергија, да ја покренат својата женска снага и да ги откријат сите дарови кои ги носат во себе. 

Мотивациски Семинар со Снежана Билко во Битола „ЈАС МОЖАМ“

Ќе се одржи мотивациски семинар под наслов ЈАС МОЖАМ на 10.03.2018 во Хотел Милениум - Битола, со почеток од 18:00 до 22:00 часот.

Почетен курс за цртање и сликање

На овој почетен курс за цртање и сликање ќе се изучуваат основите на цртањето и сликањето и ќе се опфати изучувањето на ликовните елементи.