Повик за волонтери за долгорочен ЕВС во Словениjа

Волонтирањето во Sunny Hill може да биде искуство за менување на животот за некоја личност, која би сакала да го доживее животот на заедницата во луксузна едноставност со тоа што ќе живее и работи со нас, а истовремено ќе и помогне на локалната заедница да го разбуди хибернатиот потенцијал на оваа прекрасна област.

Повик за волонтери на краткорочен ЕВС проект во Унгарија

 

Почитувани, Ви објавуваме повик за 4 (ЧЕТИРИ) слободни места за ЕВС волонтери од Македонија, на проект со наслов “Empowered by Nature” во времетраење од еден месец (1.09.2018- 30,09,2018) во Хортобаги, Унгарија.

Можност за долгорочен ЕВС во Хрватска - “Solidarity at hand”

“Solidarity at hand” е насочена кон ранливите групи на граѓани со активности кои придонесуваат за подобрување на нивниот животен квалитет.

International Volunteer Day - ЕВС повик од Хрватска

Меѓународниот ден на волонтерите е ден кој го слави придонесот на волонтерите за економски и социјален развој секоја година на меѓународно ниво низ целиот свет на 5 декември. Прославата на овој настан им нуди одлична можност на сите индивидуални волонтери и организации на волонтери да ги покажат своите придонеси на меѓународно, национално и локално ниво за да ги добијат Милениумските развојни цели.

Да одиме во Бугарија - Итен повик за ЕВС

Овоj проект веќе е започнат на 4-ти март.

Краткорочен ЕВС еколошки проект Deep Roots

Овој краткорочен ЕВС проект им овозможува на волонтерите да учествуваат во активностите на нашата организација и да соработуваат со други партнерски институции за организирање на локалниот еколошки фестивал "Казанлак" (седмо издание). Проектот ќе се одржи во Казанлак (Бугарија), за време на неговиот истакнат фестивал на розите.

Нова ЕВС можност во Шпанија

Доколку сакате да ги истражувате и да ги промовирате можностите кои ЕУ им ги нуди на младите ова е вистинскиот ЕВС проект за вас.