ПЗУ Хоспиталиа Прилеп има потреба од хемичар и биохемичар

Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита ХОСПИТАЛИА Прилеп има потреба од хемичар и биохемичар.

ТЕХНО МЕГА ДООЕЛ Прилеп има потреба од благајник

Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНО МЕГА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од благајник.

ПРИМА Мебел Прилеп има потреба од продавач

Прима Мебел ДОО Прилеп има потреба од продавач/ка во салон во Прилеп.

МОНИКА ДОО Прилеп има потреба од агент за продажба

Фирмата Моника ДОО чија дејност е производство и продажба на џинс, има потреба од една млада женска особа за работа во бутикот во Прилеп - Стара чаршија. 

Ваш Курир плус ДООЕЛ има потреба од администратор

Ваш Курир плус ДООЕЛ има потреба од администратор.

САЛИДА увоз-извоз Прилеп ДОО има потреба од шпедитерски техничар

Трговско друштво за производство услуги транспорт и трговија на големо и мало Афродита Ѓорѓиоска и др.САЛИДА увоз-извоз Прилеп ДОО има потреба од шпедитерски техничар.

Микросам АД Прилеп има потреба од машински инженери

Микросам АД, светски бренд за производство на современи, компјутерски управувани машини за производство на композитни материјали, има потреба од нов стручен кадар.

Грабит ДООЕЛ Прилеп има потреба од инженер на софтвер

Друштво за производство трговија и услуги ГРАБИТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од работник во областа на инженерството.