„УниРојал Компани“ Прилеп има потреба од графички дизајнер

УниРојал Компани Прилеп бара графички дизајнер/ка со работно искуство (м/ж) за работа во Сервисен Центар под франшиза на Goodyear.

„УниРојал Компани“ Прилеп има потреба од авто механичари

УниРојал Компани Прилеп бара авто механичари со и без работно искуство за работа во Сервисен Центар под франшиза на Goodyear.

„Сетек - се' oд техника“ Прилеп има потреба од референти за продажба

Поради зголемен обем на продажба во Прилеп, СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА има потреба од референти за продажба, Реон Прилеп.

„КДС-Кабел Нет“ ДОО Прилеп има потреба од администратор

Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КДС-КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп има потреба од администратор.

„КДС-Кабел Нет“ ДОО Прилеп има потреба од референт за наплата на долгови

Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КДС-КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп има потреба од референт за наплата на долгови.

Авто мото друштво „Прилепец“ Прилеп има потреба од инструктор за возење

Авто мото друштво ПРИЛЕПЕЦ Прилеп има потреба од инструктор за возење.

„Изо Стакло“ ДОО Прилеп има потреба од електричар за одржување

Друштво за производство трговија градежништво и услуги ИЗО СТАКЛО увоз-извоз ДОО Прилеп има потреба од електричар за одржување.

Авто мото друштво „Прилепец“ Прилеп има потреба од рефрент

Авто мото друштво ПРИЛЕПЕЦ Прилеп има потреба од рефрент.