Семинар: „Современи методи и алатки при работа со учениците со дислексија и дискалкулија“

Семинар: „Современи методи и алатки при работа со учениците со дислексија и дискалкулија“

По одржани 15 едукативно информативни семинари на ваше барање со задоволство ви го најавуваме семинарот “Современи методи и алатки при работа со учениците со дислексија и дискалкулија”

Повик за контакт семинар во Фрајбург, Германија

Повик за контакт семинар во Фрајбург, Германија

Тема на контакт семинарот: Образованието за демократско граѓанство во рамките на Еразмус+ партнерските проекти за училишни размени (Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships”)

Повик за контакт семинар во Прага, Чешка

Повик за контакт семинар во Прага, Чешка

Тема на контакт семинаротУпотреба на е-Твининг во КА2 партнерствата помеѓу училишта (Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships).