Анета

Анета

Оглас за вработување на администратор во Кавадарци

Оглас за вработување на администратор во Кавадарци

Друштво за производство,транспорт и трговија ГСО-ТРАНС извоз-увоз ДОО Кавадарци објавува оглас за вработување на администратор