Актуелни Информации (86)

Нотарски приправник – Прилеп

Нотарот Наташа Велеска - Прилеп има потреба од нотарски приправник.

Инженер за архитектура – Прилеп

Друштвото за производство, градежништво и трговија на Иваноски Митко и др. „Изофас“ увоз-извоз ДОО - Прилеп има потреба од инженер за архитектура.

Доктор по општа медицина – Прилеп

Приватната здравствена установа – ординација по општа медицина „Д-р Светозар  Кузманоски“ - Прилеп има потреба од доктор по општа медицина.

Инженер за компјутерски науки

Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАБИТ, увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп има потреба од инженер за компјутерски науки.

Отворен ЕВС повик за MNE радио во Франција

MNE е локална радио станица која емитува програма онлјан и на фм фрекфенција во Mulhouse, Франција.

Отворен повик за ЕВС волонтер на одобрен проект во Португалија

Ви објавуваме повик за ЕДЕН ЕВС волонтер на одобрен проект во времетраење од 5 месеци (8.07.2018-08.12.2018) со наслов “YOUTH GOING GLOCAL” во Кашкаи, Португалија.

Предавање на тема: ”Пролетно чистење на организмот”

Предавање на тема ”Пролетно чистење на организмот” ќе се одржи во ДСУ за рехабилитација на деца и младинци ,,Св. Наум Охридски” во Скопје.

Конкурс за студирање во Руската Федерација

Амбасадата на Руската федерација информира за можноста за плицирање на младите за студирање во Русија.