#365работничкиправазамлади

Национална Кампања 365 Работнички права за млади

media/k2/items/src/5c808756f924c2e73d61b48537dc11e1.jpg 0
Сајна
Aug 15 2018

Сите ние постојано ги користиме, комуницираме преку нив,  тие се нашата главна дневна и ноќна ...

media/k2/items/src/25bfba7431836cae20efc2f79f1f821d.jpg 0
Сајна
Sep 14 2018

Младинското граѓанско вклучување многу политички експерти го сметаат за движечка сила за политички ...

media/k2/items/src/f8bcd4658f70bd8a859b57787d226a7b.jpg 0
Сајна
Sep 18 2018

ЦМА Крик објавува повик за 6 младински работници за спроведување на младински програми во 3 ...